griozeleğitim@gmail.com
0537 357 89 20  

Dil ve Konuşma Terapisinde Erken Müdahale

Dil ve Konuşma Terapisinde Erken Müdahale

21/09/2019       Hit: 1301

Dil ve Konuşma Terapisinde Erken Müdahalenin Önemi

1. Erken Müdahale Nedir?

Dil ve Konuşma terapisinde erken müdahale handikap yaratacak gelişimsel bir risk veya gelişimini etkileyecek özel ihtiyacı bulunan okul çağında ya da daha küçük çocuklara uygulanan müdahale programıdır.Dil konuşma Terapisinde erken müdahale çocuğun kendisine ve ailesine, gelişimi geciktirecek etkileri olabildiğince azaltmak adına verilen bir takım koşul ve önerilerden oluşmaktadır. Erken müdahale etkiyi ortadan kaldıracak veya etkinin ortaya çıkmasını önleyecek şekilde olabilir.

Erken müdahale yalnızca çocuğa odaklanabileceği gibi hem çocuğa hem de aileye odaklanabilir. Bu program klinik-merkezli, ev-merkezli, hastane-merkezli veya bunların farklı kombinasyonları şeklinde düzenlenebilir. Hizmet yelpazesi tanılamadan- hastane veya okulda fark edilip yönlendirilmeyi içerir- teşhis konulması ve doğrudan müdahaleye kadar geniş bir alanı kapsar. Erken müdahale doğumdan okul çağına kadar herhangi bir zaman diliminde uygulanabilir- ancak birçok farklı nedenden dolayı ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuçlar doğuracaktır.

2. Neden Erken Müdahale Ediliyor?

Özel çocuklara erken müdahale edilmesinin üç ana nedeni bulunmaktadır. Bunlar;

I. Çocuğun Dil ve Konuşma gelişimini desteklemek

II. Aileye Dil ve Konuşma Terapisi hakkında destek ve yardım sağlamak

III. Hem ailenin hem de çocuğun topluma en yüksek düzeyde fayda üretmesini sağlamak

Çocuk gelişimi üzerine araştırmalar çocukların en hızlı öğrendikleri dönemin okul öncesi dönem olduğunu ortaya koymuştur. Çocuğun hızlı öğrenme döneminin sınırlı olduğu da göz önüne alınırsa müdahale zamanı ayrıca bir önem kazanmaktadır. Eğer çocuğun en öğretilebilir zamanları ya da hazırlanabilir dönemlerinden tam verim alınamazsa, çocuğun ileride belirli yeti ve becerileri kazanması oldukça güçleşebilmektedir. Karnes ve Lee (1987) çalışmalarında “Çocuk, yalnızca erken tanı ve uygun programlama ile potansiyeline uygun gelişebilir,” cümlesiyle bu konudan bahsetmişlerdir.

Aynı zamanda erken müdahale özel çocuğun ebeveynleri ve kardeşleri üzerinde de çok önemli etkiler yaratmaktadır. Özel çocukların aileleri sıklıkla hayal kırıklığı, sosyal soyutlanma, artmış stres, hüsran ve çaresizlik hissetmektedirler. Özel bir çocukları olmasının verdiği katlanmış stres ailenin bütünlüğünü ve/veya iyiliğini etkileyip, dolayısıyla çocuğun gelişimini de etkilemesi olasıdır. Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin boşanma ve intihar teşebbüslerinde artış görülmekle birlikte, engelli çocukların normal gelişim gösteren çocuklara kıyasla daha fazla istismara maruz kaldığı görülmüştür. Erken müdahale sonucunda ebeveynlerin kendileri ve çocukları hakkındaki düşünceleri ve davranışlarında gelişme, gelişmiş öğretim ve eğitim teknikleri edinme ve kendilerine boş zaman yaratabilme konusunda daha güçlü becerilere sahip olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda erken müdahale eğitimi alan özel çocuk ailelerinin çocuğun ihtiyaç duyduğu desteği ve bakımı daha iyi verebildikleri görülmüştür.

Dil ve Konuşma Terapisinde erken müdahalenin üçüncü kazanımı ise topluma en üst düzeyde fayda sağlamasıdır. Çocuğun artmış gelişimsel ve eğitimsel kazanımları ve sosyal enstitülere olan ihtiyacının azalması; ailenin özel çocuk ile ortak yaşam becerisindeki artış ve belki de çocuğun istihdam edilebilme imkânındaki artış; bunların her biri ekonomik olarak da topluma fayda sağlamaktadır.

3. Erken Müdahale Gerçekten İşe Yaramakta mıdır?

50 yıllık araştırmalar sonucunda elde edilen hem nicel (veri-tabanlı), hem de nitel (ebeveynlerin ve öğretmenlerin geri-dönüt raporları) kanıtlar erken müdahalenin çocuğun gelişimsel ve eğitimsel becerilerini arttırdığını, ailenin işlevselliğini arttırdığını ve uzun vadede topluma kazanımlar sağladığını göstermektedir. Erken müdahalenin çocuk hakkındaki sonuçları; (a) Hayatının kalanında daha az özel eğitim ve yeterlilik hizmetine ihtiyaç duymaktadırlar, (b) Eğitim hayatlarında sınıfta daha az geri planda kalırlar; bazı durumlarda, müdahaleden yıllar sonra normal gelişim gösteren sınıf arkadaşlarından farkları kalmayabilir.

Engelli çocuklar da erken müdahaleden fayda sağlamaktadır. Ypsilanti Perry Okul-öncesi Projesine katılan engelli çocukların gelişimleri 19 yaşlarına kadar uzunlamasına incelenmiştir. Bu çocukların programa katılmayan çocuklara kıyasla okula odaklanmaları, lise mezuniyeti ve ardından ikinci bir programa yerleşmeleri ve işe alınma oranları daha yüksektir. Okuma, aritmetik ve dil sınavlarında daha yüksek puanlar almışlardır; yaklaşık %50 oranında lisenin sonuna kadar özel eğitim ihtiyaçlarında azalma gözlenmiş; okul dışında da pek az anti-sosyal davranış sergilemişlerdir. Karnes, engelli ve özel durum olan çocuklarda başarısızlığın erken müdahale ile engellenebileceğini öne sürmüştür.

KAYNAKÇA: https://www.pediatricspeechthpy.com/benefits-of-early-intervention.html

 

Site içi Arama

Dil Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve Konuşma Terapisti çocuklarda ve yetişkinlerde konuşma, dil, sosyal iletişim , yutma bozukluklarını önlemek

Disleksinin 20 Belirtisi

Çocuklar okulöncesi yıllara kadar öğrenme özürü belirtileri göstermeye başlayabilir. Her disleksi olayı kişiye has olsa da, bir disleksinin birçok ort

Disleksi Nedir ? Disleksi Eğitimi Nasıl Olmalıdır ?

Disleksi olan insanlar normal zekaya haizdir ve çoğu zaman düzgüsel görüşe haizdir. Duygusal destek de önemli bi

Çocuklarda Konuşma Anlaşılırlığı

Bireyler duygu, düşünce ve arzularını karşıdaki kişiye aktarmak ister. Bebekler ise taleplerini farklı ağlama biçimleriyle ailesine anlatabilir. Ağlam
ADRES : Pancarlı Mahallesi 5 Nolu Sk. No:7 Şehikamil / Gaziantep

TELEFON :0537 357 89 20  

FAX :0342 321 70 18

E-mail : griozeleğitim@gmail.com